You are here

MemberSite_XML_ResortPages_Accessibility_bg
Accessibility
Accessibility Photo Gallery

{1} информация за достъп и специални нужди]]>

Корпоративно изявление относно лица с увреждания& и достъп

Diamond Resorts се ангажира с осигуряването на прекрасна ваканция за всички наши членове и взема под внимание нуждите на тези с увреждания или изискване по отношение на достъпа.

Имаме текуща програма за ангажираност, която се състои от следното:

  • Да гарантираме, че се стремим да спазваме законодателството относно дискриминация при увреждане и надминаваме изискванията (където е възможно) по отношение на обновяването на нашите курорти
  • Да направим подходящите подобрения на курортите и съоръженията в тях
  • Да подобрим осведомеността и подготовката на вътрешните лица
  • Да осигурим точна информация на нашата уеб страница и в нашите документи, включително информация за достъпа, наличните съоръжения и помощни средства
  • Да общуваме с нашите членове чрез редовни форуми за лица с увреждания и проучвания за идентифициране на области, където е необходимо подобрение
  • Да създаваме документи, които съответстват на това, и да се извършва общуване в рамките на същите насоки.

Ако имате някакви въпроси или бихте искали да направите коментари относно гореспоменатото, моля, свържете се с нас.

Обаждане: {0}

Електронна поща: specialrequirements@diamondresorts.com

]]>


Content Type: