You are here

MemberSite_XML_ResortPages_Accessibility_sv
Accessibility
Accessibility Photo Gallery

{1} information om tillgänglighets- och specialbehov]]>

Företagsmeddelande angående rörelsehinder och åtkomst

På Diamond Resorts anstränger vi oss för att ge fantastiska semesterupplevelser åt alla våra medlemmar och tänker på dem som har ett rörelsehinder eller ett visst åtkomstbehov.

Vi har ett pågående program av åtaganden som består av att:

  • Försäkra oss om att vi följer lagstiftning kring diskriminering gällande olika förhinder och går utöver kraven (där det är möjligt) vad gäller anpassning av våra resmål
  • Utföra lämpliga förbättringar på resmål och resmålsplanering
  • Öka den interna medvetenheten och utbildningen
  • Ge korrekt information på vår webbsida och i vårt skriftliga material, inklusive information om åtkomst, tillgängliga resurser och hjälpmedel
  • Kommunicera med våra medlemmar via regelbundna forum och enkäter för rörelsehindrade för att se var vi kan göra förbättringar
  • Producera skriftligt material enligt gällande föreskrifter och kommunicera enligt samma riktlinjer.

Om du har några frågor eller vill kommentera något av det ovanstående så får du gärna höra av dig.

Ring: {0}

E-post: specialrequirements@diamondresorts.com

]]>


Disability and Access Requirements
Our goal is to make every effort to accommodate the accessibility needs of our guests. While the resort selected is not managed by Diamond Resorts, we request you review the information provided by the resort below:
Whether your request is for an adapted accommodation, assistance equipment or if you have any requests you would like the resort to be aware of prior to your arrival, please take a moment to contact the resort directly prior to arrival.

Content Type: