You are here

MemberSite_XML_ResortPages_Accessibility_no
Accessibility Corporate Statement

Diamond Resorts is committed to providing wonderful holidays for all our members and takes into consideration the needs of those who have a disability or an access requirement.

We have an ongoing program of commitment which consists of:

 • Ensuring we aim to comply with disability discrimination legislation and exceed the requirements (where possible) regarding the refurbishment of our resorts.
 • Making appropriate enhancements to resorts and resort plans.
 • Improving internal awareness and training.
 • Providing accurate information on our website and in our literature, including information on access, available facilities and auxiliary aids.
 • Communicating with our members via regular disability forums and surveys to identify areas for improvement.
 • Producing compliant literature and communicating within the same guidelines.

Please note that we offer you a wide range of complimentary accessories available for your comfort. The resort has a sharps bin and medical waste disposable bags upon request.

We have ADA amenities available. For any guests needing assistance, or if you have any questions/comments regarding the above, please contact us at:

Call: {0}

E-mail: accessrequirements@diamondresorts.com

]]>Accessibility
Accessibility Photo Gallery

{1} informasjon om tilgjengelighet og spesielle behov]]>

Uttalelse om funksjonshemming og spesielle behov

Diamond Resorts ønsker å kunne tilby fantastiske ferier til alle våre medlemmer. Derfor tar vi hensyn til behovene til de med funksjonshemming eller spesielle behov.

Vi har et pågående program for dette som består av å:

 • Sikre at vi etterlever lovgivning som gjelder diskriminering av funksjonshemmede og overgå disse kravene (der det er mulig) ved tilrettelegging av resortene våre
 • Gjøre nødvendige forbedringene ved resorter og resortanlegg
 • Forbedre intern kunnskap og nødvendig opplæring
 • Oppgi nøyaktig informasjon på vårt nettsted og i alle publikasjoner, inkludert informasjon om tilgang, tilgjengelige fasiliteter og hjelpemidler
 • Kommunisere med medlemmene våre via forumer funksjonshemmede foretrekker å bruke og utføre undersøkelser for å identifisere forbedringsområder
 • Produsere tilrettelagte publikasjoner og kommunisere innenfor de samme retningslinjene.

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller ønsker å komme med kommentarer vedrørende det ovennevnte.

Ring: {0}

E-post: specialrequirements@diamondresorts.com

]]>


Disability and Access Requirements
Our goal is to make every effort to accommodate the accessibility needs of our guests. While the resort selected is not managed by Diamond Resorts, we request you review the information provided by the resort below:
Whether your request is for an adapted accommodation, assistance equipment or if you have any requests you would like the resort to be aware of prior to your arrival, please take a moment to contact the resort directly prior to arrival.

Content Type: