You are here

MemberSite_XML_ResortPages_Accessibility_fi
Accessibility Corporate Statement

Diamond Resorts is committed to providing wonderful holidays for all our members and takes into consideration the needs of those who have a disability or an access requirement.

We have an ongoing program of commitment which consists of:

 • Ensuring we aim to comply with disability discrimination legislation and exceed the requirements (where possible) regarding the refurbishment of our resorts.
 • Making appropriate enhancements to resorts and resort plans.
 • Improving internal awareness and training.
 • Providing accurate information on our website and in our literature, including information on access, available facilities and auxiliary aids.
 • Communicating with our members via regular disability forums and surveys to identify areas for improvement.
 • Producing compliant literature and communicating within the same guidelines.

Please note that we offer you a wide range of complimentary accessories available for your comfort. The resort has a sharps bin and medical waste disposable bags upon request.

We have ADA amenities available. For any guests needing assistance, or if you have any questions/comments regarding the above, please contact us at:

Call: {0}

E-mail: accessrequirements@diamondresorts.com

]]>Accessibility
Accessibility Photo Gallery

{1} esteettömyyttä ja erityistarpeita koskevat tiedot]]>

Toimintarajoittuneisuutta& ja esteettömyyttä koskeva yhtiölausunto

Diamond Resorts on sitoutunut toimittamaan nautittavia lomia kaikille jäsenilleen ja ottaa huomioon niiden henkilöiden tarpeet, jotka ovat liikuntarajoitteisia tai joilla on erityistarpeita.

Meillä on käynnissä seuraavista kohdista koostuva sitoutuneisuusohjelma:

 • Varmistamme, että noudatamme vammaislakia ja ylitämme kalustukselle asetetut vaatimukset (mahdollisuuksien mukaan) lomakeskuksissamme
 • Teemme tarvittavat parannukset lomakeskuksiin sekä rakennus- ja pihapiirroksiin
 • Parannamme yhtiön sisäistä tietoisuutta ja koulutusta
 • Tarjoamme ajantasaista tietoa verkkosivustollamme ja kirjallisissa materiaaleissamme, mukaan lukien tiedot esteettömästä pääsystä, käytettävissä olevista tiloista ja apuvälineistä
 • Olemme yhteydessä jäseniimme yleisten vammaisfoorumien ja kyselytutkimusten kautta tunnistaaksemme parannettavat osa-alueet
 • Tuotamme yhdenmukaista kirjallisuutta ja viestimme näiden samojen ohjeiden puitteissa.

Jos sinulla on kysyttävää tai haluaisit antaa edellä mainittuihin asioihin liittyvää palautetta, ota meihin yhteyttä.

Soita: {0}

Lähetä sähköpostia osoitteeseen: specialrequirements@diamondresorts.com

]]>


Disability and Access Requirements
Our goal is to make every effort to accommodate the accessibility needs of our guests. While the resort selected is not managed by Diamond Resorts, we request you review the information provided by the resort below:
Whether your request is for an adapted accommodation, assistance equipment or if you have any requests you would like the resort to be aware of prior to your arrival, please take a moment to contact the resort directly prior to arrival.

Content Type: